TWÓJ KOSZYK

Ilość produktów: 0 szt

Wartość: 0,00 zł

PRODUKTY

KATEGORIE

KONTAKT

ul.Bursaki 14

20-150 Lublin

Tel.+48 81 525 81 57

Fax.+48 81 525 80 84

e-mail: sklep@gerda.lublin.plwyślij wiadomośćZAPRASZAMY
pon.-pt. 8.00-16.00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

       I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep internetowy sklep.gerda.lublin.pl, dostępny pod adresemsklep.gerda.lublin.pl, jest platformą internetową prowadzoną przez firmę: 

MASTER-BUD sp. z o.o.

ul. Bursaki 14

20 – 150 Lublin

NIP 9462481464

REGON 060088991

KRS 0000248361

2. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.

3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia oznacza, że zapoznał się On z treścią Regulaminu znajdującego się na stronie internetowej sklep.gerda.lublin.pl i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. 

4. Umowa zawarta jest w języku polskim. 

5. Cena towarów jest ceną brutto tj. uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy oraz dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu płatności.

    II.            ZAWARCIE UMOWY 

6. Informacje zamieszczone na witrynie internetowej sklep.gerda.lublin.pltraktować należy jako zaproszenie do składnia ofert. Na podstawie informacji zamieszczonych na witrynie internetowej kupujący składa ofertę w postaci zamówienia. 

7. Kupujący składa zamówienie przez dodanie wybranych przez siebie towarów do koszyka za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, który widnieje przy każdym z towarów. Realizacja zamówienia następuje przez wybranie opcji „ZAMAWIAM”. 

8. Po wybraniu opcji „ZAMAWIAM”, w zależności czy kupujący jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu lub/i posiada indywidualne konto, czy też chce dokonać zakupów bez logowania i założenia konta, wybiera właściwą opcję. 

9. Jeśli kupujący chce dokonać zakupu bez logowania i założenia konta samodzielnie wprowadza dane indywidualizujące kupującego, jako stronę umowy, które wskazane są w formularzu tj. adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzin (pole nieobowiązkowe), ulica, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, po czym powinien wcisnąć przycisk „KONTYNUUJ” oraz postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

10. Jeśli kupujący jest tzw. zarejestrowanym użytkownikiem sklepu i posiada już swoje konto chce dokonać zakupu musi wpierw zalogować się przez wpisanie adresu mail oraz hasła wybranego przy rejestracji. Po zalogowaniu pola z danymi kupującego (imię, nazwisko, ulica, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu oraz dane wymagane do wystawienia dowodu zakupu) wypełniane są w sposób automatyczny zgodnie z informacjami podanymi podczas rejestracji, z możliwością ich edytowania, po czym powinien wcisnąć przycisk „KONTYNUUJ” oraz postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami. 

11. Za zakupiony towar można zapłacić w następujący sposób: 

- za pobraniem - pobranie należnej kwoty następuje po doręczeniu przesyłki. Kwota przekazywana jest na rachunek bankowy lub adres wskazany przez nadawcę;

- przelewem na rachunek bankowy: 24 1240 1503 1111 0010 0896 0897;

- gotówką w przypadku osobistego odbioru towaru,

- gotówką do rąk kuriera/listonosza w przypadku wybrania przez Klienta opcji „płatność za pobraniem”

12. Kupujący składa zamówienie przez wybór polecenia „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. 

13. Przedsiębiorca niezwłocznie dokonuje potwierdzenia (drogą mailową) otrzymania oferty, która od tego momentu staje się dla kupującego wiążąca. 

14. Umowa zawarta jest w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym kupujący zostaje poinformowany drogą mailową. 

15. Sklep internetowy sklep.gerda.lublin.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

    II.            WYKONANIE UMOWY 

16. Zamówienie realizowane jest w terminie uzgodnionym indywidualnie z Kupującym.

17. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex, własnym transportem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w zależności od wyboru Kupującego. 

18. Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, powiadomi o tym Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

19. W przypadku gdy przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, przedsiębiorca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. Konsument zostanie zarazem poinformowany (drogą mailową) o jego prawie nieprzyjęcia świadczenia i odstąpienia od umowy. Odstąpienie Konsumenta od umowy następuje na zasadach określonych w pkt 22 - 24 niniejszego regulaminu. Zwrot rzeczy następuje na koszt przedsiębiorcy. 

20. W przypadku stwierdzenia wad towaru bądź, gdy stroną umowy jest Konsument, stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, Kupujący może złożyć reklamację:

- listownie na adres:

MASTER-BUD sp. z o.o.

ul. Bursaki 14

20 – 150 Lublin

- drogą mailową:info@gerda.lublin.pl

- telefonicznie: +48 81 525 81 57

 

21. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją obciążają przedsiębiorcę, który zobowiązany jest do ich zwrotu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU 

22.Konsument, który zawarł umowę na odległość tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może - w terminie 14 dni od daty wydania rzeczy - odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

23. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezwartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

24. W przypadku wykonania przez Konsumenta uprawnienia do odstąpienia od umowy strony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, obowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń tj. zakupionego towaru oraz sumy zapłaconej przez Konsumenta. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Reklamowany bądź zwracany towar należy dostarczyć na adres:

MASTER-BUD sp. z o.o.

ul. Bursaki 14

20 – 150 Lublin

26. Niniejszy regulamin obowiązuje od 12.11.2013 r.